© Raz Seri 2019

Ilaria

Oil on canvas,100×50 cm, 2010